Danmark x x x

Då Johan Kasimir och hans familj efter Gustav II Adolfs död behandlades med köld och misstroende av drottning Kristinas förmyndarregering, särskilt Oxenstierna, så blev den unge pfalzgrevens ställning från början ganska oklar.

Han var på samma gång svensk arvfurste och landsflyktig tysk greveson.

Om Karl Gustav klart uppfattat dessa uppgifter vet vi inte.

Säkert är att hans regering kom att röra sig i andra banor.

Det gällde att konsolidera den nygrundade svenska stormakten både inåt och utåt.

Danmark x x x-39Danmark x x x-25Danmark x x x-54

Efter studierna i hemmet tillbringade Karl Gustav några månader vid Uppsala universitet och genomförde 1638 en utländsk studieresa, som varade till hösten 1640.

Kristina fullbordade sin avsikt, och den 6 juni 1654 abdikerade hon i Uppsala.

Samma dag hyllades och kröntes Karl Gustav som kung.

År 1645 återvände Karl Gustav till Sverige, och en ny utsikt öppnade sig: han sökte vinna sin kusin drottning Kristinas kärlek.

Under ett par år stod saken och vägde, och Karl Gustav blev mer än någonsin en huvudperson i de politiska striderna.

Leave a Reply